COPYRIGHT INFO

Du får copyright eller opphavsrett til et åndsverk automatisk i det du skaper et verk. Den kan ikke registreres. Hvis en oppfinnelse, et design eller et varemerke har preg av noe nytt og originalt eller er et resultat av en skapende innsats, er det automatisk beskyttet etter åndsverksloven.

Alle bildene som publiseres på MB Art sin hjemmeside er godkjent til bruk av kunstnerne. Det er ikke lov å kopiere eller dele disse bildene uten tillatelse fra kunstneren selv.