KUNSTNERKOLLEKTIVET

2021 blir et spennende år med mange uforutsigbarheter og utfordringer pga. korona- pandemien som herjer verden over. Delvis og total nedstengning av galleriet etter lovpålagte restriksjoner har ført til at vi har måttet tenke nytt. Noe som har ført til våre «live»sendinger av utstillingsåpningene i galleriet og nettbutikk.

«Live» sendinger på lørdager kl. 12:00 og 14:00

På lørdager har vi alltid hatt utstillingsåpningene i galleriet. Under lockdown har det ikke vært mulig å gjennomføre. Derfor har vi erstattet vernissasjer i galleriet med «live» sendinger på Facebook » Schulerudstuene i Holmsbu» under hvert enkelt arrangement. På den måten får du galleriet rett hjem i sofaen.

Kunstnere som stiller ut i Schulerudstuene i Holmsbu 2021